Prilety / Arrivals LKKV 24.09.2023 00:01 UTC
Flight  Rule  From  From  ATA  TYP         SSR  REG
OKOVC
V LKKV KARLOVY VARY C152/L A2000