Odstartovalo / Airborne from LKMT 24.07.2024 06:46 UTC
Flight  Rule  Typ         RWY    FPL SLOT  START  Destination  SSR
ELJ502
  PC12/L 22 06:00   06:08 MUENSTER/OSNABRUECK A1403
TVS7TY
  B738/M 22 03:00
03:19
03:16 ANTALYA (MIL-CIV) A1471
MFX7676
  B763/H 04 06:30
06:43
TASHKENT-UZHNY A1424